Mevzuatlar

Son Gelişmeler

MEVZUAT ONLINE

“Birincil elyaf ondüle ve İkincil elyaf yüzey kağıdı” ithalatında korunma önlemi soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; 4805 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “Birincil elyaf ondüle (fluting) kağıdı” ve “İkincil elyaf yüzey kağıdı (testlayner)” ithalatında korunma

MEVZUAT ONLINE

Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca Gümrük Yönetmeli’ğinin bazı maddelerinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapıldı: Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınan şirketin, malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni

MEVZUAT ONLINE

2024 Yılında Uygulanacak İthalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV) Listeleri Hakkında.

3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yapılan değişiklikle; Kararda yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listeleri Ek-1’e 9 yeni kalem eklendi. Ek-1’de

MEVZUAT ONLINE

“İş Makinaları” İthalatının TSE denetimine tabi tutulması hakkında.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan “Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)” ile Aşağıdaki listede belirtilen “İş makina“larının; 

MEVZUAT ONLINE

İthalatta Standartlara Uygunluk (TSE) Denetimi Gereken Ürünlerin 2024 yılında İthalatı uygulamaları hakkında Duyuru!

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan TSE denetimine tabi ürünlerin düzenlendiği “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)” aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmıştır; TSE

MEVZUAT ONLINE

CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin 2024 yılında İthalatı uygulamaları hakkında Önemli Duyuru!

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan ” CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)” ile CE mevzuatı uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır; Daha

MEVZUAT ONLINE

Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde fakat kapsamı dışındaki sektörlerde kullanılacak madde ve malzemenin ithalatında YGM Raporu zorunluğu getirildi.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan “Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/5)” 10.maddesi 5.fıkrasında önemli bir değişiklik

MEVZUAT ONLINE

Akaryakıt ve Petrol Ürünlerine Uygulanan Maktu ÖTV Tutarları Artırıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesinden yapılan duyuruya göre; ÖTV (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki Akaryakıt için uygulanacak vergi tutarları ekteki şekilde yeniden belirlenmiştir. Yürürlük tarihi:

MEVZUAT ONLINE

Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği başvuruları (TAREKS) hakkında önemli duyuru!

Her sene yeniden yayımlanan İthalatta ürün güvenliği denetimlerini düzenleyen “Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliğleri” 31 Aralık 2024 tarihli ve 32416 (4.Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

MEVZUAT ONLINE

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthali izin başvuruları hakkında (2024).

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan 2024 Yılı içinde uygulanacak “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthaline İlişkin Tebliğ” de;  Kullanılmış izin başvurularının, e-devletten veya Bakanlık internet sitesi