7 Ocak 2024

İthalatta Standartlara Uygunluk (TSE) Denetimi Gereken Ürünlerin 2024 yılında İthalatı uygulamaları hakkında Duyuru!

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan TSE denetimine tabi ürünlerin düzenlendiği “İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)” aşağıdaki şekilde değişiklikler yapılmıştır;
  • TSE denetimine tabi eşya listesine 46 adet eşya eklendi, 7 adet eşya çıkarıldı. (GTIP değişikliğine uğrayanlar dahil).

Yeni eklenen eşyaların, 01.01.2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde taşıma belgesi düzenlenmiş  olması veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olması durumunda, 29.02.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatında TSE denetimi aranmaz.


İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 2024 yılı için geçerli TSE”Denetime Tabi Ürünler Listesi” aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: