1 Mart 2024

CE Tebliğinde Değişiklik yapıldı, Bazı ürünler CE listesinden çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/33)’de yapılan değişiklikle;
 • Makine, LVD, EMC Yönetmelikleri kapsamı 8414.59.95.90.00 GTIP’te yer alan “Fanlar” ve 8421.39.25.90.00 GTIP’te yer alan “Hava filtre cihazları” tanımlı ürünlerde “Motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar” hariç tutuldu,
 • EMC yönetmeliği kapsamındaki 8519.81.00.00.00 GTIP’te yer “Ses kayıt cihazları” tanımlı ürünler “LVD, EMC” yönetmeliği kapsamında da denetime tabi olacak,
 • Aşağıdaki eşyalar CE muayenesine tabi tutulmayacak
  • 8516.80.20.00.19 GTIP’li “İzole edilmemiş rezistanslar“,
  • 8531.10.30.00.19 GTIP’li “Ev tipi alarm cihazları“,
  • 8534.00.11.00.00 GTIP’li “Çok katlı baskı devreler
  • 8534.00.19.00.00 GTIP’li “Baskı devreler“,
  • 8536.90.95.00.00 GTIP’li “Elektrik Bağlantı elemanlar
  • 8542.39.90.00.00 GTIP’li “Elektronik entegre devreler


İlgili Tebliğe aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.