Entegre Yönetim Sistemleri

Belgelendirilmiş Yüksek Standartlı Yönetim Anlayışı

Sertifikalarımız.

Şirketimiz kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi gibi konularda uluslararası standartları karşılayan sertifikalara sahiptir.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası.

EN Gümrük Müşavirliği A.Ş olarak Sanayici, Üretici, İmalatçı, İthalatçı ve İhracatçı firmalara Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticarete konu hizmetler sunmaktayız. Uygulamakta olduğumuz Kalite Yönetim Sistemimiz kapsamında politikamız;

Müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirmek, hızlı, güvenilir ve doğru bilgi vermek, teknolojik ve kurumsal alt yapıyı etkin kılarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
Alınan müşteri öneri ve şikayetlerini hassasiyetle değerlendirmek ve çözüm üretmek
Entegre Yönetim Sistemi hedef ve gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak, etkinliğini sürekli geliştirmek
Tüm faaliyetlerimizi süreç yönetimi ve risk ve fırsat yaklaşımı temelinde yönetmek
Tüm faaliyetlerimizi ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve diğer gerekliliklerle uyumlu yürütmek
İnsana, çevreye ve çalışanlarımıza değer veren firma anlayışımızın devamlılığını sağlamak
Tabi olduğumuz yasal şartlar, standartlar ve uygunluk yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına uymak
Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermemek
Atıkların kaynağında en aza indirilmesini, mümkün olduğunda yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak
Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak
Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlamak
Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirmek
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izlemek, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek
Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uymak ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmek, sürekli iyileştirmek ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak
Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan İş Sürekliliği Yönetim Sistemine uymak ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmek, sürekli iyileştirmek ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak
Tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemine uymak ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis etmek, sürekli iyileştirmek ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlamak

Bilgi Güvenliği Politikası.

En Gümrük; ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile sahip olduğu bilgi varlıklarına karşı tehdit oluşturacak etkileri ve meydana gelebilecek riskleri minimize etmiş, gizlilik ve bütünlüğün sürdürülebilmesi adına tüm erişimleri sistem bütününde koruma altına almıştır.

EN Gümrük Müşavirliği; tâbi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak amacıyla;

Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı
Bilginin bütünlüğünü gizliliğini ve yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı
Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi
Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını için mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı
Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini kurulmasını işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini
Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı
Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı
İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı
Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi
Gerçekleştirilen bilgi güvenliği çalışmalarının yasalara ve standartlara uygunluğunu tespit etmek için iç denetimler ve bağımsız 3. Taraf kurumlar tarafından denetlenmeyi
Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.
Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri