En Gümrük; 4458 sayılı Gümrük kanunu ve bağlı kanun ve uygulamalar ışığında aşağıdaki hizmetleri özen ve titizlikle hizmet alıcılarına sunmaktadır.
  • Mevzuat analizi ve mevzuata ilişkin belge temini.
  • Eşya / ürün tanımlama.
  • GTIP tespiti.
  • İthalat, ihracat, transit gümrük operasyon ve müşavirlik hizmetleri.