6 Ocak 2024

CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin 2024 yılında İthalatı uygulamaları hakkında Önemli Duyuru!

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan ” CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)” ile CE mevzuatı uygulamasında önemli değişiklikler yapılmıştır;
  • Daha önceden yapılan başvurularda, denetime düştüğü ve 3 gün içerisinde evrak yüklenmemesi durumunda dosya otomatik iptal oluyor ve sonrasında tekrar müracaat yapılabiliyordu. Fiili denetim maddesinde yapılan değişikle; dosyanın denetime düşmesi durumunda 20 gün süre veriliyor bu süre içinde evrak yüklenmemesi durumunda ise dosya RED olarak sonuçlanıyor.
 
  • CE denetimine tabi eşya listesine 121 adet eşya eklenmiştir (GTIP değişikliğine uğrayanlar dahil).

Yeni eklenen eşyaların, 01.01.2024 tarihinden önce çıkış ülkesinde taşıma belgesi düzenlenmiş  olması veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olması durumunda, 29.02.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatında CE denetimi aranmaz.


İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 2024 yılı için geçerli CE “Denetime Tabi Ürünler Listesi” aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: