8 Ocak 2024

2024 Yılında Uygulanacak İthalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV) Listeleri Hakkında.


3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yapılan değişiklikle;
  • Kararda yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listeleri
    • Ek-1’e 9 yeni kalem eklendi.
    • Ek-1’de 51 kalemin oranında değişiklik yapıldı.
    • Ek-2 ve Ek-3’te değişiklik yapılmadı,
  • İlave gümrük vergilerinin uygulanmasında 474 sayılı Kanunda gösterilen vergi hadlerin %50’ye kadar yükseltilmiş düzeyi aşamayacağı ibaresi eklendi,
  • Başlamış işlemle ilgili geçici madde eklendi: Gümrüğe sunulmuş eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde önceki ilave gümrük vergisi oranları uygulanır.

İlgili Karar Ek-1’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.