14 Kasım 2021

İspanya, İtalya ve Almanya menşeli ve/veya çıkışlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında belirlenen dampinge karşı önlem oranından istifade edilerek yapılabilmesi için Üretici Belgesi ibraz edilmesi gerektiği hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile 2021/41 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de değişiklikle; İspanya, İtalya ve Almanya menşeli ve/veya çıkışlı,
  • 5407 GTP’i altında yer alan “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve
  • 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP altında sınıflandırılan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”
ithalatında uygulanan ismen bildirilen aşağıdaki firmaların dışındaki “Diğerleri” için belirlenen dampinge karşı önlem oranından istifade edilerek yapılabilmesi için gümrük idarelerine “Üretici Belgesi” ibraz edilmesi kararlaştırıldı. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ değişikliği ve tebliğe aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz