22 Mart 2024

Mısır menşeli/çıkışlı “Giyim için olan Sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat” ithalatında damping soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığınca yayımlanan tebliğ ile; Mısır menşeli/çıkışlı 54.07 GTP altında kayıtlı “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına ilişkin olarak önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda Korunma önlemi alınabilir.

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz