20 Mart 2024

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Basımı ve “Türkiye” İbaresinin Kullanımı Hakkında.

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nce yapılan duyuruda; 31 Mart 2024 tarihinden itibaren, A.TR’lerin:
  • 4 No.lu hanedelerin de “Avrupa Ekonomik Topluluğu” (European Economic Community) yerine “Avrupa Topluluğu” (European Community)ifadesi kullanılacağı,
  • 4 No.lu hane haricindeki yerlerde “Türkiye”ibaresi kullanılacağı,
  • 31 Mart 2024 itibarıyla AB ülkelerine yönelik ihracatta eski formatlı A.TR dolaşım belgelerinin geçerli olmayacağı bildirilmektedir.

İlgili duyuruya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.