2 Ocak 2021

2021 Yılı İthalat Rejim Kararı 31.12.2020 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı’nca hazırlanan 2021 Yılı İthalat Rejim Kararı 31.12.2020 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.;
İthalata ilişkin genel yetkiyi, ithalatın esaslarını, ithalat işlemlerini yürütme koşullarını, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, eş etkili vergiler ile diğer mali yükleri, ithalatta takip edilecek madde politikalarını ve ithalatla ilgili izinleri kapsayan yeni İthalat Rejimi Kararı ve ekli I, II, III, IV, V, VI ve VII sayılı listeler ve EK:1 (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ), GTS Ülkelerinin sektör ve eşya kapsamını gösteren listeler (EK-2), (EK-3) ve (EK-4) ve Tablo 1 (Bileşim Tablosu) Tablo 2 (Toplu Konut Fonu Tablosu) yayımlanmış; 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı, eki listeler ve ekleri değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır