26 Kasım 2023

“Vietnam, Malezya Tayland, Hırvatistan ve Ürdün” menşeli/çıkışlı “Güneş paneli” tanımlı eşyaya yönelik damping soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Vietnam, Malezya, Tayland, Hırvatistan ve Ürdün” menşeli/çıkışlı 8541.43.00.00.00 GTİP i altında sınıflandırılan “Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler (Güneş paneli)” ithalatında damping soruşturması açıldı.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına veya değişikliğine karar verilebilir.
 
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz