28 Kasım 2023

“Malezya” menşeli/çıkışlı “V-Kayışları” tanımlı eşyaya yönelik damping soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Malezya menşeli/çıkışlı 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları (V-kayışları)” ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına veya değişikliğine karar verilebilir.
 
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz