28 Kasım 2023

“Malezya” menşeli/çıkışlı “Kontraplak” tanımlı eşyaya yönelik damping soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “kontrplaklar” ithalatında damping soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına veya değişikliğine karar verilebilir.
 
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz