1 Ocak 2024

İthalatta İlave Gümrük Vergisi (İGV) Uygulanmasına İlişkin Kararda değişiklik yapıldı.


3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yapılan değişiklikle;
  • Kararda yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listeleri (Ek-1, Ek-2 ve Ek-3) değiştirildi,
  • İlave gümrük vergilerinin uygulanmasında 474 sayılı Kanunda gösterilen vergi hadlerin %50’ye kadar yükseltilmiş düzeyi aşamayacağı ibaresi eklendi,
  • Başlamış işlemle ilgili geçici madde eklendi.
Yürürlük tarihi: 01.01.2024  

İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.