26 Kasım 2023

“Gübre” ithalatının yapılabildiği ihtisas gümrüklerine “Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü” eklendi.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 95)’te yapılan değişiklikle; Aşağıda GTIP ve tanımları verilen “Gübre” tanımlı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde yetkili gümrük müdürlüklerine “Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir.
  • 3102.30 Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç),
  • 3102.40 Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları,
  • 3102.50 Sodyum nitrat,
  • 3102.60 Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları,

İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz