29 Aralık 2023

Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında ithal 24.11.2023 tarihinden önce Bankacılık sistemi üzerinden ödeme yapılan eşya için hesaplanan KDV indirilebilecek.


İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karara eklenen geçici madde ile; 24.11.2023 tarihinden önce ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiği tevsik edilen malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi durumunda 7846 sayılı Karar hükümleri uygulanmayacak ve hesaplanan KDV indirilebilecek. Geçerlik tarihi: 24.11.2023