31 Aralık 2023

Filmaşin ithalatında 200 gün süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması hakkında.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile;
  • 72.13 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “demir veya alaşımsız çelikten filmaşin” ve
  • 72.27 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan “diğer alaşımlı çelikten filmaşin”

ithalatında 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “ton başına 175 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınması ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştur.

İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2023/8)