26 Aralık 2023

Çin ve Tayvan menşeli “Bazı demir veya çelikten borular ve içi boş profiller” ithalatına yönelik uygulanan anti-damping vergisi için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli 7306.40.20.90.00 ve 7306.40.80.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “diğerleri” ile 7306.61.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “paslanmaz çelikten olanlar” tanımlı “bazı demir veya çelikten borular ve içi boş profiller” için nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
  • Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler.
  • Soruşturma sonunda ilgili eşyaya uygulanan anti-damping vergisinin devamına veya değişikliğine karar verilebilir.
Mevcut uygulama:  
İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz