1 Ocak 2024

2024 yılında uygulanacak “Damga Vergisi” hakkında.


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca yayımlanan tebliğ ile; 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanacak Damga vergisine tabi kağıtlar için maktu vergiler, yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılmış oran ve miktarlar Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Buna göre:
  • Gümrük idarelerine verilen Beyannameler: 393,90 TL’den 624.10 TL‘ye
  • Menşe ve Mahreç şahadetnameleri: 101,20 TL’den 160,30 TL‘ye,
  • Gümrük idarelerine verilen Özet Beyan Formları: 44,10 TL’den 69,80 TL‘ye
  • Tasdikli Manifesto nüshalar: 44,10 TL’den 69,80 TL‘ye
  • Konşimentolar: 59,70 TL’den 94,60 TL‘ye
  • Ordinolar: 2,20TL’den 3,40 TL‘ye
____________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ’e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz