18 Aralık 2021

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2021 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ


Bugün Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen tutarlar 1.1.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacak;
  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 235,00 TL olarak uygulanır.
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının;
        (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 21,83 TL, Diğer işlemler için 50,99TL;         (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 50,99 TL,
  • Diğer işlemler için 80,14 TL olarak uygulanır.
  Gümrük Yönetmeliğinin;
  • 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen tutar 742.000,00 TL (‘ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri), (b) bendinde belirtilen tutar 7.429.000,00 TL (’ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri), (c) bendinde belirtilen tutar 7.429.000,00 TL (’nin üstündeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ise Bakanlık) ,
  • 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL, (Ek.82)
olarak uygulanır. Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

EKLER: 
  1. G.Y. Ek.82