14 Kasım 2021

Ülkemizin AEB (Avrasya Ekonomik Birliği)’nin gelişmekte olan ülkeler statüsünden çıkarıldığı ve Rusya’nında dahil olduğu ilgili ülkelerde vergi indiriminden faydalanamayacağı hakkında.

 
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda ;
  • Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından tanınan ve ülkemizin ihracatta ekli listede yer alan ürünlerde tercihli tarifeden faydalanmasını sağlayan tek taraflı taviz uygulamasına 12 Ekim 2021 tarihi itibarıyla son verildiği,
  • Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Form A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı,
  • Bu durumun AEB’ye üye olan tüm ülkeler bakımından geçerli olduğu,
  • Anılan tarihten itibaren ülkemizde Form A belgesi düzenlenmesi söz konusu ülkelerde tercihli tarifeden yararlanılmasını sağlamayacağı
belirtiliyor. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz