14 Kasım 2021

Sonradan menşe ibrazı/ABD menşeli bazı ürünlerde EMY için sonradan menşe ibrazı konularında yapılan Gümrük Yönetmeliği değişikliğinin uygulamaları hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda; Sonradan Menşe İbrazı / ABD menşeli bazı ürünlerde EMY için sonradan menşe ibrazı konularında yapılan Gümrük Yönetmeliği değişikliğinin uygulanmasına ilişkin;
  • 05.11.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan eşyalar için  işlemlerin ilgi (c) de kayıtlı yazımız çerçevesinde 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.
  • Diğer taraftan 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere mezkur maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;
  1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,
       2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;
a) henüz tebliğ edilmemişse, b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa, c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa, d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse, e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa, f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise, kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir. denilmektedir.

İlgili Yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz