14 Kasım 2021

Geri gelen eşyaya Dolaşım/Menşe ispat belgesi düzenlenmesi hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda; Tercihli olmayan ticarete konu eşya veya tercihli ticarete konu Türk veya kümülasyona dahil bir ülke menşeli eşyanın ihracından sonra, geri gelen eşya kapsamında geldiği ülkeden bir belgesi olmaksızın antrepoya veya gümrüklü sahaya alınıp, tekrar ihraç edilmesi halinde İlgili ticaret ve sanayi odalarınca menşe ispat ve dolaşım belgesi düzenlenmesi için halihazırda aranan belge ve bilgilere ek olarak; Tercihli olmayan ticarete ilişkin mense şahadetnamesinin düzenleneceği hallerde eşyanın ülkemizden ihracına ilişkin düzenlenen ihracat beyannamesinde yer alan menşe bilgilerinin kullanılabileceği mütalaa edilmektedir. Tercihli ticarete ilişkin bir menşe ispat belgesinin düzenleneceği hallerde ise;
  • Gerek ülkemizin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı anlaşmaların veya genelleştirilmiş tercihler sisteminin uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde Ülkesel Gereklilikler başlığı altında yer verilen ülkesellik ilkesine ilişkin hükümler ile
  • Geri Ödeme veya Muafiyet başlığı altında yer alan gümrük vergilerinde geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanmasına ilişkin hükümlerin dikkate alınarak
eşyanın gideceği ülkeye göre olay bazında değerlendirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” denilmektedir. ________________________________________________________________________________________________ İlgili yazıya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz