14 Kasım 2021

Eski teminat mektuplarından düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçenlerin ve nakde çevrilmeyen Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği’nde belirlenen limite kadar olanlarının durumu hakkında.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan Düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yılı geçen ancak, hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş olan teminat mektuplarının muhasebe birimlerinin kayıtlarından çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin yazıda;
“İlgili muhasebe biriminde bulunan, ancak hangi işlem için alındığı veya yükümlülüğünün sona erip ermediği hususunda bir bilgi ve belge bulunamayan ve halen nakde çevrilmemiş 980,00 TL ve altındaki teminat mektuplarından düzenlenme tarihi itibarıyla 10 yıl geçenlerin, anılan Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uyuşmazlığa konu edilmemiş olması kaydıyla ilgili muhasebe birimince kayıtlardan çıkarılmasında bir sakınca olmadığı”
belirtilmiştir.
İlgili Yazıya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz