14 Kasım 2021

Dahilde İşleme İzni kapsamı “Kıymetli Maden İthali” ile ilgili 2021/10 sayılı Genelgede Değişiklik yapıldı


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genelge ile;
  • Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ile ilgili 2019/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldı,
  • Aynı konulu 2021/10 sayılı Genelge’ye kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında standart işlenmemiş altın ithalinde miktar ve standart işlenmemiş altının formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyanı ile ilgili fıkralar eklendi.
________________________________________________________________________________________________ İlgili Genelge değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.