16 Haziran 2021

Çin menşeli “Muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamları”nda uygulanan anti-damping vergisi için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

_________________________________________________________________________________________________ Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile ; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19, 7315.19.00.00.00” GTIP’li “muhtelif mafsal halkalı zincirler” ve “aksamları“nın ithalatında uygulanan anti-damping vergisinin devamına ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır. Soruşturma sonucunda ilgili eşyaya uygulanan dampinge karşı vergi devam edebilir. Mevcut uygulama: Taraflar 37 gün içinde tebliğde belirtilen şekilde soruşturmaya dahil olabilirler. ________________________________________________________________________________________________ İlgili Tebliğ için aşağıdaki linki tıklayınız