14 Haziran 2021

14 Haziran 2021 Tarihli ve 31501 Sayılı Resmi Gazete içeriği

________________________________________________________________________________________________
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
TEBLİĞLER
İLÂN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete PDF formatı için aşağıdaki linki tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614.pdf