27 Şubat 2021

Proje bazlı devlet yardımı için Öncelikli Ürün Listeleri sektörler bazında belirlendi

Sanayi Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile;
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde belirlenen Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde yapılan değişiklik yapıldı. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya, Eczacılık, Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı, Bilgisayar, Elektronik ve Optik, Elektrikli Teçhizat, Makine ve Ulaşım Araçları sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında belirlendi. İlgili Tebliğ: – Öncelikli Ürün Listesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –Ekleri için tıklayınız