27 Şubat 2021

2007/10 sayılı Tebliğ ile gözetime tabi 3921-8208-8301-9105-9609-9613 pozisyonlardaki eşyalarda muafiyet sınırı değişti

Bilindiği üzere 2013/10 sayılı Tebliğ kapsamı eşyanın daha önce tümü için bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP ten CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyenleri ithalat gözetim uygulamasından muaftı, Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliği ile sadece aşağıda belirtilen GTIP ve tanımlı eşya, bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmeyenlerinin ithalatı gözetim uygulamasından muaf olacaktır: 
  • 3921.90.60.00.11 (Polietilenden plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler),
  • 8208.30.00.00.00 (Gıda sanayiinde kullanılan makinalara veya mutfak cihazlarına mahsus bıçak ve kesici ağızlar),
  • 8301.40.11.00.00 (Silindirli kapı kilitleri),
  • 8301.40.19.00.11 (Soğuk hava depolarında kullanılan türden kapı kilitleri),
  • 8301.40.19.00.19 (Diğer Kapı kilitleri) ve
  • 8301.60 (Kilit aksamları)
Elektrikli duvar saatleri, kurşun kalemler/ kurşun boya kalemleri ve gazlı cep çakmakları CIF Kıymeti 500 (beş yüz) ABD Dolarını geçmese de gözetim uygulamasından muaf olamayacak. İlgili Tebliğ: – İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/10) (19.08.2013 t. 28740 s. R.G.) (Güncel hali)