19 Şubat 2021

Standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest bırakıldı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın “Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar” başlıklı 7 nci maddesinde yapılan değişiklikle;
  • Bakanlık işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye ve yolcu beraberi standart işlenmemiş madenlere ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlığın yetkili olduğu hükmü getirildi;
  • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest bırakıldı.
  İlgili Karar için tıklayınız. – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3557) – Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar – 89/14391 (20249 s. 11/08/1989 t. R.G.)Karar No.89/14391 (Güncel)