14 Şubat 2021

Menşe şahadetnamesi veya Tedarikçi Beyanı, posta gönderilerinin çıkış bildirimi konularında Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

  Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile iki maddede değişiklik yapıldı; Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, İlgili maddeye Tedarikçi beyanı seçeneği eklendi. 13.02.2021’den önce tescil edilmiş beyannameler için menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanının 30.06.2021 tarihine ibrazı imkanı getirildi:   Gümrük Yönetmeliği’nin Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya başlıklı bölümündeki çıkış bildirimi başlıklı 437’nci maddesine; Posta idaresi tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla elektronik beyanı yapılan posta gönderilerinin çıkış bildiriminin, taşıyıcıdan bilgi alınmak suretiyle posta idaresince verilebileceği ile ilgili fıkra eklendi.
  İlgili Tebliğ için tıklayınız