7 Şubat 2021

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler hakkında genelge yayımlandı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genelge ile; Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalatı gerçekleştirilen kıymetli madenlerden 7108 ve ve 7113.19 tarife pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri hakkında düzenlemeler yapılıyor.