2 Ocak 2021

Malezya menşeli/çıkışlı 5407 tarife pozisyonu altındaki muhtelif GTIP lerdeki “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” eşya ithalatında damping vergisi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile;
Malezya menşeli veya çıkışlı yapılan 5407 tarife pozisyonu altındaki muhtelif GTİP’lerdeki “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında, Recron Sdn Bhd ve Innotech Textile Sdn Bhd firmaları dışında kalan firmalar için, 2015/3 sayılı Tebliğde ÇHC menşeli “Tüm üretici/ihracatçılar” için uygulanan, -110 gr/m² ağırlığının üstü için CIF bedelin yüzde 70,44’ü; -110 gr/m² ağırlığının altı için CIF bedelin yüzde 21,13’ü oranındaki dampinge karşı kesin önlem uygulanacak. .