2 Ocak 2021

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine koronovirüs(Covid-19) salgını nedeniyle ek süre verilmesi hakkında 2006/12 sayılı DİR Tebliğine ekleme yapıldı.

Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği bildirildi.
Ekler: