2 Ocak 2021

2021 Yılı İthalat Tebliğleri 31.12.2020 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı’nca 2021 Yılı içinde uygulanacak İthalat Tebliğleri 31.12.2020 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır, 
Söz konusu Tebliğler ile; Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara, Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline, Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline, Haritalar ve Harita Bilgisi İçeren Eşyanın İthaline, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine, Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin, Sivil Hava Taşıtlarının İthaline, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına, Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline,  Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline, Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına, İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin, Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin,  Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzinlere, Gübre İthaline, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline, Askıya Alma Sistemine, Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatına ilişkin düzenlemeler yapılıyor.
TEBLİĞLER