26 Aralık 2020

Tekstil, konfeksiyon ve deri ürünlerinin ithalatında kayda alınmak suretiyle “Gözetim” uygulamasında değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile;
  • Tebliğ ekindeki tekstil, konfeksiyon ve deri ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar ithalata ilişkin bilgileri Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İTKİB Genel Sekreterliğine ait ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden kayıt işlemleri yapılacak,
  • Başvuru için gerekli belgeler arasından taahhütname çıkarıldı; beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirküleri ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekâletname aranacak,
  • İthal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecek,
  • Kayıt Belgesi başvurusuna eklenecek belgelerin tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve ithalata ilişkin bilgiler ile birlikte ithalat.ebirlik.org internet sitesi üzerinden iletilecek,
  • Daha önce tümü Kayıt Belgesine tabi olan 41.Fasıl (Ham postlar, deriler ve köseleler)dan sadece 4107 ve 4115 tarifeleri için Kayıt Belgesi gerekecek,
  • Örme/Dokuma Kumaş, İplik Elyaf ve Elyaf Detay Beyan Formları başvuru sırasında elektronik ortamda doldurulacak,
  • Başvuruya eklenmesi gereken belgeler arasından Madde Bilgi formu çıkarıldı,
  • Tekstil ürünlerinde Kayıt Belgesi uygulamasına ilişkin 2019/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.
Ekler:   ________________________________________________________________________________________________