21 Aralık 2020

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişiklikle;
  • 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek yatırımlara Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım araçları imalatını da içeren sanayi tesisi yatırımları ve AR-GE ve çevre yatırımları eklendi;
  • Bu yatırımlar için verilecek faiz ve kar payı desteği tutarı üst limiti ise sabit yatırım tutarının yüzde onunu geçmemek kaydıyla on milyon Türk Lirası olarak değiştirildi;
  • AR-GE ve çevre yatırımları için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı;
  • 1 Temmuz 2020’den itibaren geçerli olmak üzere, Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yan demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31/8/2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebileceği ile ilgili geçici madde eklendi.
EKLER: