1 Aralık 2020

DİİB kapsamında ortaya çıkan ikincil ürünler için İGV ödenmesi gerektiği hakkında

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün ekteki yazısında özetle; “bir eşyanın menşei 4458 sayılı Gümrük Kanununun 17 ila 22 maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 33 ila 37 inci maddeleri çerçevesinde belirlenmekte olup, eşyanın menşeine ilişkin değerlendirmenin her bir olay bazında yapılması gerekmektedir. Bu itibarla, ikincil işlem görmüş ürünün ilave gümrük vergisine ilişkin kararlar eki tabloda yer alması ve söz konusu eşyada yukarıda belirtilen İGV alınmasına ilişkin şartların bulunması halinde; ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde İGV tatbik edilmesi gerekmektedir.” Denilmektedir. Ekler: 1- Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.10.2020 tarihli 59331993 sayılı yazısı (İkincil İşlem Görmüş Ürünlerde İGV)