30 Kasım 2020

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken Sınıflandırma Görüşleri hakkında Karar

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli sınıflandırma görüşlerinin yürürlüğe konulması ile  4/12/2017 Tarihli ve 2017/11114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. Ekler: 1- Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Ekli Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 4/12/2017 Tarihli ve 2017/11114 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3206) (25.11.2020 t. 31315 s. 2.mük R.G.)