27 Kasım 2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Ticaret Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de bugün yayımlanan tebliğ ile;
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ile belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlenmektedir.
EKLER: 

İlgili Duyuru: