15 Kasım 2020

Suriye’de Güvenlik Altına Alınan Bölgelerle Yapılacak Ticarette Gümrük Hizmetine Konu Eşya Listeleri (13 Kasım 2020)

Ticaret Bakanlığı’nca 13.11.2020’de yapılan duyuruda:
2019/16 Sayılı Genelge’de Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere/bölgelerden yapılacak ihracat, ithalat ve transitte gümrük hizmeti verilebilecek ve gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listelerinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, söz konusu eşya listelerine aşağıda yer verilmiştir: 1. Suriye’den ithalinde gümrük hizmeti verilebilecek eşya listesi (tıklayınız) 2. Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız) 3. Suriye’ye ihracı ve/veya Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi (tıklayınız) 4. Suriye’ye ihracı ve/veya Suriye’ye transitinde gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi (tıklayınız) Söz konusu eşya listelerinde değişiklik olması halinde, ilgili listeler güncellenerek Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanacaktır.
denilmektedir.
-İlgili duyuru için: