Mevzuatlar

Son Gelişmeler

MEVZUAT ONLINE

Hindistan menşeli “Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (lateks iplik)” tanımlı eşyaya damping soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Hindistan Cumhuriyeti menşeli “4007.00” gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (lateks iplik)” ürününe yönelik

MEVZUAT ONLINE

Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hakkında.

Gümrükler Genel Müdürlüğü ekli yazılarında, Potansiyel vergi kimlik numaralı firmalarca ülkeye getirilerek antrepoya konulduktan sonra satışın gerçekleştirildiği durumlarda; Eşyanın antrepoya alınması sırasında Türkiye’ye

MEVZUAT ONLINE

Hindistan ve Tayvan menşeli “Poliesterlerden tekstüre iplikler” ithalatına yönelik uygulana anti-damping vergisi için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Hindistan Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli “5402.33” GTIP altında sınıflandırılan “Poliesterlerden tekstüre iplikler” ürününe yönelik yürürlükte

MEVZUAT ONLINE

Tayland menşeli “Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (lateks iplik)” ithalatına yönelik uygulana anti-damping vergisi için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Tayland Krallığı menşeli “4007.00” GTIP altında yer alan “Vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler (lateks iplik)” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte

MEVZUAT ONLINE

Çin menşeli “Ateş Tuğlaları” ithalatına yönelik uygulana anti-damping vergisi için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli aşağıda belirtilen ürünlere yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması

MEVZUAT ONLINE

“İthalatta Birleşik Arap Emirlikleri Menşeili Ürünlerde İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Ekli “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’’ın yürürlüğe konulmasına,1567 sayılı Kanunun

MEVZUAT ONLINE

“Prefabrik yapılarda” yüzde sıfır (%0) olarak uygulanan Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi 31.12.2023 tarihine uzatıldı.

Bugün yayımlanan değişikliklerle; 9406.90.38.00.00  ve 9406.90.90.00.00  pozisyonlarında yer alan “prefabrik yapılarda” 31.07.2023 tarihine kadar uygulanacak yüzde sıfır (%0) Gümrük Vergisi ve İlave Gümrük Vergisi

MEVZUAT ONLINE

Türkiye ile BAE Arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti hakkında.

Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik ile; Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 03.03.2023 tarihinde imzalanan, 30.03.2023 tarihli ve 7449 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27.04.2023 tarihli ve

MEVZUAT ONLINE

Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi düzenleyen ülkeler listesi.

Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yapılan duyuru ile; 14 Temmuz 2023 tarihi itibariyle menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenlediğine dair bildirimde bulunan ülkelerin adları, ilgili belge türleriyle

MEVZUAT ONLINE

“Diş fırçası” ithalinde uygulanan ek mali yükümlülüğün uzatılması için soruşturma açıldı.

“9603.21.00.00.19” GTİP’te yer alan “Diğerleri” tanımı altında sınıflandırılan “Diş fırçalarının” ithalatında, 3472 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Diş Fırçası