24 Temmuz 2023

Türkiye ile BAE Arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti hakkında.


Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanan yönetmelik ile;

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 03.03.2023 tarihinde imzalanan, 30.03.2023 tarihli ve 7449 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27.04.2023 tarihli ve 7180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının 7.nci Faslında düzenlenen Menşeli Eşya Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.