26 Haziran 2021

Bazı tarım ürünlerinin vergi oranları değiştirildi ve Ek Mali yükümlülük uygulaması getirildi.


Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;
3350 sayılı İthalat Rejimi Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapıldı. Bazı eşyalara Ek mali yükümlülük uygulamasına dair hükümler eklendi;
Kararın (I) sayılı listesinde yer alan aşağıdaki bazı tarım ürünlerinin ithalatında vergi oranları değiştirildi ve ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.
– Sarımsak,
– Badem,
– Ceviz,
– Muz,
– Yeşil çay,
– Siyah çay,
– Yer fıstığı,
– Tohumluk dışındaki kolza tohumları,
– Çerezlik ayçiçeği tohumları,
– Aspir tohumu,
– Ambalajlı yer fıstığı
Kararın yürürlük tarihi: 07/07/2021
Fakat 12. Fasıl ile ilgili düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.