22 Ekim 2020

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya yapılacak işlemler ile ilgili 2020/25 sayılı Genelge yayımlandı

  Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan yazıda: 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın Beşinci Kısım (Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller) hükümleri çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya yapılacak işlemler hakkında düzenlemeler yapıldı.