Güncel Mevzuat

"Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin ve Florlu Sera Gazlarının İhracına İlişkin Tebliğ" yayımlandı.

28 Nisan 2023

Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan "Ozon tabakasını incelten maddelerin ihracatına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Tebliğ" kapsamında;
  • Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (Ek-A da yer almayan) ülkelere Ek-1 ve Ek-2 de GTİP leri ile tanımları belirtilen malların ihracatı yapılamayacak,
  • Hidroflorokarbonlar ve hidroflorokarbon içeren karışımların ihracı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacak,
  • 10.05.2023 tarihinden itibaren Ek-4 te listelenen kimyasalların dökme olarak saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbon olarak ihracında, her bir sevkiyat için hidroflorokarbon kontrol belgesi aranacak,
  • Ek-4 te listelenen kimyasalları dökme halde kap içerisinde ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kontrol belgesi almak için "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı"nın "FARAVET" programına kayıt olmaları zorunlu olacak.

İlgili Tebliğ'e aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri