Güncel Mevzuat

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.08.2022 tarihli 77041176 sayılı yazısı (Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi)

11 Ağustos 2022

HİZMETE ÖZEL T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-155.99-00077041176 Konu : Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi

05.08.2022 / 77041176 DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 08.11.2021 tarihli ve 68855706 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi”nin devreye alındığı; anılan sistem ile, Bakanlığımız BİLGE Sistemi Detaylı Beyan Modülünde tescil edilen gümrük beyannameleri ile Tahsilat Takip Programı ve mülga Ek Tahakkuk ve Ceza Kararları Takip Programı üzerinde kayıtlı ek tahakkuk ve ceza kararları kapsamında tahakkuk etmekle birlikte sorgulama anında tahsil edilmemiş olan gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerinin vergi numarası bazında sorgulanabildiği hususları bildirilmiştir. Söz konusu sistemde, firma/şahıslar tarafından yalnızca kendileri adına düzenlenmiş beyanname ve kararlara ilişkin bilgiler; dolaylı temsilciler tarafından ise kendileri adına düzenlenmiş kararlar yanında temsile yetkili oldukları firma/şahıs adına tescil edilmiş beyanname bilgileri vergi numarası bazında sorgulanabilmekteydi. Konu ile ilgili olarak yapılan geliştirme çalışmaları kapsamında;
- Dolaylı temsil yetkisine sahip kişilerce, temsil edilen firma/şahıslar adına tescilli beyanname bilgilerinin yanısıra bu firma/şahıslar adına düzenlenmiş ek tahakkuk ve ceza karar bilgilerinin de görüntülenebilmesi, - Gümrük borçlarına ait tutar, ilgili olduğu belge ve gümrük müdürlüğü bilgilerine ilave olarak ek tahakkuk ve ceza kararlarına ilişkin statü bilgilerinin de sorgulanabilmesi,
yönünde teknik düzenleme yapılmıştır. Bilgi edinilmesi ve üyelerinize gerekli duyuruların yapılması hususunda gereğini rica ederim.

Leman ÇAKIR Bakan a. Daire Başkanı

Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri