Mevzuat

Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, uygulanacak faiz türünde değişiklik yapıldı.

12 Nisan 2023

10 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7451 sayılı Kanunla Gümrük Kanunun 216 ncı maddesinde yapılan değişiklikle; 1. Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde KANUNİ FAİZ oranında hesaplanan faiz ödenir. 2. Geri verme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren DÖRT ay içerisinde idarece söz konusu kararın uygulanmaması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine, tebliğ tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geri verilecek tutar üzerinden, aynı dönemde KANUNİ FAİZ oranında hesaplanan faiz ödenir.
İlgili Kanun değişikliğine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri