Mevzuat

2022 yılında Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthali başvuruları hakkında.

4 Ocak 2022
Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan 2022 Yılı içinde uygulanacak Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthaline İlişkin Tebliğ ile başvuruların aşağıdaki şekilde uygulanması düzenlenmiştir; 

 • Başvurular e-devletten veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri Uygulamasından” ulaşılan “E-İmza Uygulamaları” altındaki “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılacaktır.
 • Kullanılmış Eşya ithalatı yapacak firmalar yetki vermek için ekteki başvuru dilekçesi(firma antetli kağıdına), Taahhütname (Noter onaylı), Firma Tanımlama Formu(firma antetli kağıdına), İmza Sirküleri(asıl veya noter onaylı) düzenleyerek tarafımıza ulaştırmaları gerekecektir.

Sistem kaydı için gerekli belgeler
- Başvuru Dilekçesi
- Firma Tanimlama Formu
- İthalat Taahhutname (Yetkilendirmeye ilişkin)(Noter Onaylı)
- Sicil Tasdiknamesi,
- İmza Sirküleri (Noter Onaylı)

Başvurular İçin Gerekli Belgeler: 
 • 0962-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste Dışı) Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:
  1. Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)
  2. Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)
  3. İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Varsa eşyanın marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini içeren kimlik etiketini gösterecektir)
  4. Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi;
   • Kapasite Raporu
   • Teşvik Belgesi
   • Uygunluk Belgesi
   • Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’
   • Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’
   • Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler
 • Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre birden fazla belge ile ilave belgeler istenebilir.
 
 • 0970-TPS-İzin Belgesi ( Kullanılmış Eşya-Liste) Başvurusuna Eklenecek Bilgi ve Belgeler*:
  1. Fatura veya Proforma Fatura Örneği (Tercümesi ile birlikte)
  2. Eşyanın Kullanım Amacı (Formdaki alan yetersiz ise)
  3. İthal Edilecek Eşyaya Ait Fotoğraf (Pdf formatında. Aksam parça hariçtir. Aynı özellikteki birden fazla eşya için temsili resim olabilir. Varsa marka, model, seri no, üretim tarihi vb. bilgilerini gösteren kimlik etiketini gösterecektir.)
  4. Teşvik Belgesi ( Eşya Grup 1 kapsamında ve Teşvik Belgesi beyan edilmiş ise
  5. Uygunluk Belgesi (Eşya Grup 2 kapsamında ise)
  6. Aşağıda belirtilen belgelerden herhangi bir tanesi (4. veya 5.’deki belgeyi sunanlar için ihtiyaridir);
   • Kapasite Raporu
   • Türk Standartları Enstitüsü’nden alınmış ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme
   • Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınmış ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’ veya belge sahibi ile sözleşme
   • Yukarıda sayılan belgelerden herhangi birine haiz olunmaması durumunda, başvuru sahibinin kendi ihtiyacı ve kullanımını gösteren belge veya başvuruyu destekleyici diğer bilgi ve belgeler
 • Genel Müdürlükçe sektörün veya eşyanın niteliğine göre ilave bilgi ve belge istenebilir. 6’da sayılan belgeler konteynerler için aranmaz.

EKLER 
Bu yazılar da ilginizi çekebilir

Benzer Yazılar

Kaydır

Açık izninizin olmadığı hiçbir bilginiz toplanmamaktadır.

Firma Tanıtım Formu
Firma Bilgileri
İthalat Bilgileri
İhracat Bilgileri